Als u een afspraak wilt maken, afzeggen of verzetten kunt u dagelijks bellen met het stedelijk afsprakenbureau op telefoonnummer 020 – 581 40 80.
Dit afsprakenbureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.