Per 1 februari 2020 gaat Dr. Mazloum met pensioen.  36 jaar heeft ze met hart en ziel in het Gezondheidscentrum Osdorp gewerkt. Met velen van u heeft ze een intens contact opgebouwd.  U heeft met haar in grote openheid veel lief en leed gedeeld. Het vertrouwen dat u daarbij in Dr. Mazloum had was een belangrijke drijfveer voor haar werk als uw huisarts.

Ze stelt het erg op prijs om persoonlijk afscheid van u te nemen. Daarom nodigt ze u graag uit voor een receptie op donderdag 30 januari van 16.00 tot 18.00 uur in de praktijk.

Dr. Mazloum hoop u daar te zien en te spreken.

We zijn op dit moment druk op zoek naar een nieuwe huisarts die Dr. Mazloum kan vervangen. Tot er definitieve vervanging gevonden is kunt u een beroep doen op de andere huisartsen en waarnemend artsen in het centrum.