Terugbelspreekuur
Wanneer u een korte vraag heeft aan de huisarts en u denkt dat dit telefonisch kan kunt u zich hiervoor vóór 11.00 uur aanmelden bij de assistent. U wordt dan in principe tussen 12.00 en 14.00 uur teruggebeld.

Wij verzoeken u er voor te zorgen een telefoonnummer op te geven waarop u te bereiken bent op dat tijdstip.

Spreekuur
Voordat de assistent een afspraak voor u maakt op het spreekuur van de huisarts zal zij altijd uw klachten navragen (triage). Zo kan zij beoordelen binnen welke termijn u gezien moet worden door de huisarts. Zij is hiertoe opgeleid.

Een reguliere afspraak duurt 10 minuten, meestal genoeg voor één klacht.
Bij meerdere klachten of wanneer u een gesprek wilt , verzoeken wij u dit aan de assistent te melden. Zij kan dan een afspraak van 20 minuten plannen.