De Praktijkondersteuners
Bora Cvetkovic, Nico Jongsma en Rilana Kuldipsingh.


Wat doen de praktijkondersteuners?

Praktijkondersteuners zijn gespecialiseerd in controle en behandeling van een aantal chronische ziekten zoals diabetes, hartvaat ziekten en astma/copd.

Ouderenzorg
Dit gezondheidscentrum heeft een POH (praktijkondersteuner) Ouderenzorg binnen het team:Nico Jongsma. Ouderen vormen voor de SAG een belangrijke doelgroep, omdat met het stijgen der jaren doorgaans ook de klachten toenemen. Daarom proberen we de ouderenzorg steeds meer in samenhang te bekijken. De POH Ouderenzorg vormt een belangrijke schakel in de zorg aan ouderen. Deze POH is speciaal aangesteld om kwetsbare ouderen te helpen, door te kijken waar zij behoefte aan hebben en die hulp dan in gang te zetten. Als er sprake is van dementie werkt de POH Ouderenzorg nauw samen met de casemanager Dementie. Samen staan zij garant voor laagdrempelige maar complete zorg, waarbij ouderen kunnen rekenen op continuïteit, kwaliteit en een goede coördinatie van de noodzakelijke zorg. Dingen die juist voor deze doelgroep heel belangrijk zijn.

Diabetes
Rilana Kuldipsingh is onze praktijkondersteuner voor diabetes-patiënten. Zij controleert en begeleidt de diabetespatiënten.

Preventie hart- en vaatziekten
Onze POH houdt een preventie-spreekuur hart en vaatziekten. Alle mensen met hoge bloeddruk, te hoog cholesterol of met overgewicht kunnen daar terecht. U kunt hiervoor zijn uitgenodigd. Mocht u menen hier ook voor in aanmerking te komen dan kunt u bellen voor een afspraak.

Astma en COPD
Bora Cvetkovic houdt spreekuur voor mensen met longziektes, zoals astma en COPD. Hij kan longfunctie-onderzoek doen, de behandeling optimaliseren en voorlichting geven.


Wat doen de praktijkondersteuners verder?

Praktijkondersteuners controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie. Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is. U krijgt voorlichting over uw ziekte en instructies hoe zelf controles te kunnen uitvoeren. Ook kan extra onderzoek worden verricht, zoals een longfunctieonderzoek.
De praktijkondersteuners houden tevens in de gaten of U voldoende hulp krijgt en kunnen u informatie geven wanneer extra hulp noodzakelijk is. De praktijkondersteuners leggen, indien nodig, ook visites af. U kunt door de huisarts naar deze spreekuren verwezen worden.