In gezondheidscentrum Osdorp zijn GZ-Psychologen/Eerstelijnspsychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam gevestigd. Dit is een praktijk voor kortdurende psychologische gezondheidszorg (GBGGZ, Generalistische Basis GGZ). De hoofdlocatie van de praktijk is op de Van Baerlestraat 13-2 te Amsterdam. De behandelend eerstelijnspsychologen zijn geregistreerde GZ-psychologen die samen met u uw psychisch probleem concreet en praktisch aanpakken.

De psychologen in dit gezondheidscentrum zijn Marjan Kroon, Annette Welsink en Jan Willem van Kuilenburg.

Afspraken maken en veranderen
Als u een afspraak wilt maken, afzeggen of verzetten kunt u bellen met het secretariaat op telefoonnummer 020 – 618 42 43. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 11.00 uur. Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan teruggebeld. Voor behandeling heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Wat doet de psycholoog?
Door middel van gesprekken en eventueel testonderzoek wordt een diagnose/indicatie gesteld. De behandeling is klachtgericht, kortdurend en in overleg met de huisarts. Zo nodig, wordt u doorverwezen.
Bij een behandeling kunt u denken aan cognitieve gedragstherapie, EMDR of mindfulness.
Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

 • Angsten
 • Depressie, somberheid
 • Overspannenheid, burnout
 • Werk- en studieproblemen, werkeloosheid
 • Relatieproblemen
 • “Vage”lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Problemen met het ouder worden
 • Klachten nav een traumatische gebeurtenis
 • Rouw en verlies
 • Opvoedingsproblemen

De vergoeding van de kosten
Vanaf 1 januari 2014 is de vergoeding van eerstelijnspsychologische zorg veranderd. In principe is het “gratis”. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit is in 2016 385 euro. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd nadat de behandeling is afgerond. Psychologie Praktijk Amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). U ontvangt eventueel een factuur voor het nog openstaande eigen risico van uw ziektekostenverzekering of u krijgt hiervoor van ons een factuur via factoringsbedrijf Famed.
Hierover is meer te lezen op onze website: www.psychologiepraktijkamsterdam.nl

E-health GGZ
Hier vindt u linkjes naar websites met online hulp wat betreft geestelijke gezondheidszorg:
Zelfhulpwijzer
https://www.mirro.nl/onlinezelfhulp/